Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate

Anunţ de anulare a procedurii de achiziţie de produse de papetarie si birotica nr. 251 din 09.06.2011

Data publicarii anuntului: 
Jo, 06/09/2011

“AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, avand sediul social in Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu nr. 17 – 19, etaj 1, camera 115, Sector 1, cod postal 010043, nr inregistrare R.A.F. 212/1998, CUI 11488226, cu sediul administrativ al proiectului in Bucuresti, strada Ion Campineanu nr. 3A, etaj 1, camera 4, Sector 1, Bucuresti, cod postal 010031, tel: 021 313.38.83; fax: 021 313.38.83; e-mail: org.aur@gmail.com, web: www.resurseumane-aur.ro, in calitate de Beneficiar  al contractului de finanţare POSDRU/84/6.1/S/57308 având ca obiect cofinanţarea proiectului „Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială pentru incluziunea pe piaţa muncii a grupurilor defavorizate”, din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale, anunta ca in data de 08.06.2011 s-a decis anularea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect achizitia de produse de papetarie si birotica, deoarece a fost depusa o singura oferta, oferta care nu a corespuns cu cerintele minime solicitate de achizitor.


Despre proiect

Proiectul „Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate” este cofinanţat din Fondul Social European

User Login

Statistici

  • Vizitatori unici:62,730
  • Utilizatori inregistrati: 230
  • Utilizatori neinregistrati: 37
  • IP-ul dvs: 3.237.4.45
  • Accesari:
  • Azi: 11
    Luna aceasta: 4459
    Anul acesta: 26407