Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate

Anunţ de participare la achiziţia de servicii de catering nr. 609 din 28.08.2012

Data publicarii anuntului: 
Jo, 08/30/2012

“AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, cu sediul social in Blv. Nicolae Balcescu, nr. 17 – 19, etaj 1, camera 115, Sector 1, Bucuresti,cu sediul administrativ al proiectului in Bucuresti, strada Ion Campineanu nr. 3A, etaj 1, camera 4, Sector 1, Bucuresti, cod postal 010031, tel: 021 313.38.83; fax: 021 313.38.83; e-mail: org.aur@gmail.com,  web: www.resurseumane-aur.ro vă invită să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie de servicii de catering prin procedura competitivă, conform Instrucţiunii nr.26 a AMPOSDRU.

Obiectul contractului constă în achiziţia de servicii de catering, conform specificaţiilor tehnice din documentaţia pentru ofertanţi. Finanţarea contractului de achiziţie se realizează prin intermediul contractului de finanţare POSDRU/84/6.1/S/57308 având ca obiect cofinanţarea proiectului „Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială pentru incluziunea pe piaţa muncii a grupurilor defavorizate”, din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut. Ofertele se pot trimite până la data de 10.09.2012, ora 10:00 la sediul “AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, cu sediul administrativ al proiectului în Bucureşti, strada Ion Câmpineanu nr. 3A, etaj 1, camera 4, Sector 1, Bucureşti, cod postal 010031.

Documentaţia pentru ofertanti în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit printr-o solicitare scrisă trimisă pe adresa de email org.aur@gmail.com sau la fax 021.313.38.83. Relaţii suplimentare / clarificări se pot obţine la tel: 021.313.38.83 sau prin aceeaşi adresă de email: org.aur@gmail.com , persoană de contact: Ionica Mănăilă. Invitatia de participare se poate descarca de aici.


Despre proiect

Proiectul „Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate” este cofinanţat din Fondul Social European

User Login

Statistici

  • Vizitatori unici:62,730
  • Utilizatori inregistrati: 230
  • Utilizatori neinregistrati: 37
  • IP-ul dvs: 3.237.4.45
  • Accesari:
  • Azi: 24
    Luna aceasta: 4472
    Anul acesta: 26420