Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate

Anunţ de participare la achiziţia de servicii de cazare nr. 378 din 17.02.2012

Data publicarii anuntului: 
Vi, 02/17/2012

“AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, având sediul social in București, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 17 – 19, etaj 1, camera 115, Sector 1, cod poștal 010043, nr înregistrare R.A.F. 212/1998, CUI 11488226, cu sediul administrativ al proiectului in București, strada Ion Câmpineanu nr. 3A, etaj 1, camera 4, Sector 1, București, cod postal 010031, tel: 021 313.38.83; fax: 021 313.38.83; e-mail: org.aur@gmail.com , web: www.resurseumane-aur.ro  vă invita să participaţi la procedura de atribuire  a contractului de achiziţie de servicii de cazare la hotel  prin procedura cercetarea pieţei – studiu de piaţă, conform instrucțiunii nr.26 a AMPOSDRU. Obiectul contractului constă în prestarea de servicii de cazare la hotel, conform specificaţiilor tehnice din documentaţia pentru ofertanţi. Finanţarea contractului de achiziţie se realizează prin intermediul contractului de finanţare POSDRU/84/6.1/S/57308   având ca obiect cofinanţarea proiectului „Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială pentru incluziunea pe piaţa muncii a grupurilor defavorizate”, din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale.

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut.

 

Ofertele se pot trimite pana la 24.02.2012, ora 10:00 la sediul “AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, cu sediul administrativ al proiectului in București, strada Ion Câmpineanu nr. 3A, etaj 1, camera 4, Sector 1, București, cod poștal 010031.

Documentaţia pentru ofertanţi în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit printr-o solicitare scrisa trimisa pe adresa de email org.aur@gmail.com  sau la fax 021.313.38.83.

Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine la tel: 021.313.38.83 sau prin aceeaşi adresă de email: org.aur@gmail.com , persoană de contact: Ionica Mănăilă. Informaţii despre proiect se pot obține de la adresa web www.resurseumane-aur.ro şi www.brandsocial.ro .

Invitaţia de participare se poate descărca de aici.


Despre proiect

Proiectul „Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate” este cofinanţat din Fondul Social European

User Login

Statistici

  • Vizitatori unici:62,730
  • Utilizatori inregistrati: 230
  • Utilizatori neinregistrati: 37
  • IP-ul dvs: 3.237.4.45
  • Accesari:
  • Azi: 7
    Luna aceasta: 4455
    Anul acesta: 26403