Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate

Anunţ de participare la achiziţia de servicii de traducere şi interpretariat nr. 339 din 16.09.2011

Data publicarii anuntului: 
Vi, 09/16/2011

“AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, avand sediul social in Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu nr. 17 – 19, etaj 1, camera 115, Sector 1, cod postal 010043, nr inregistrare R.A.F. 212/1998, CUI 11488226, cu sediul administrativ al proiectului in Bucuresti, strada Ion Campineanu nr. 3A, etaj 1, camera 4, Sector 1, Bucuresti, cod postal 010031, tel: 021 313.38.83; fax: 021 313.38.83; e-mail: org.aur@gmail.com , web: www.resurseumane-aur.ro  vă invita să participaţi la procedura de atribuire  a contractului de achiziţie de servicii de traducere şi interpretariat, conform instructiunii nr.26 a AMPOSDRU.

Obiectul contractului constă în achiziţia de servicii de traducere şi interpretariat, conform specificaţiilor tehnice din documentaţia pentru ofertanţi. Finanţarea contractului de achiziţie se realizează prin intermediul contractului de finanţare POSDRU/84/6.1/S/57308   având ca obiect cofinanţarea proiectului „Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială pentru incluziunea pe piaţa muncii a grupurilor defavorizate”, din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut. Ofertele se pot trimite pana la 22.09.2011, ora 10:00 la sediul “AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, cu sediul administrativ al proiectului in Bucuresti, strada Ion Campineanu nr. 3A, etaj 1, camera 4, Sector 1, Bucuresti, cod postal 010031.

Documentaţia pentru ofertanti în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit printr-o solicitare scrisa trimisa pe adresa de email org.aur@gmail.com  sau la fax 021.313.38.83. Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine la tel: 021.313.38.83 sau prin aceeaşi adresă de email: org.aur@gmail.com , persoană de contact: Ionica Mănăilă. Informaţii despre proiect se pot obtine de la adresa web www.resurseumane-aur.ro . Invitaţia de participare se poate descărca de aici.


Despre proiect

Proiectul „Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate” este cofinanţat din Fondul Social European

User Login

Statistici

  • Vizitatori unici:62,730
  • Utilizatori inregistrati: 230
  • Utilizatori neinregistrati: 37
  • IP-ul dvs: 3.237.4.45
  • Accesari:
  • Azi: 18
    Luna aceasta: 4466
    Anul acesta: 26414