Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate

Anunţ achiziţie de mobilier de birou şi accesorii mobilier nr. 254 din 07.10.2010

Data publicarii anuntului: 
Jo, 10/07/2010

AUR – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, cu sediul in Blv. Nicolae Balcescu, nr. 17 – 19, etaj 1, camera 115, Sector 1, Bucuresti, tel: 40 21 313.38.83; fax: 40 21 313.38.83; e-mail: org.aur@gmail.com, web: www.resurseumane-aur.rovă invita să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie de Mobilier de birou, (CPV: 39110000-6, 39120000-9, 39130000-2, 39150000-8) prin procedura cercetarea pieţei – studiu de piaţă. Obiectul contractului constă în achiziţia de mobilier şi accesorii de mobilier, conform specificaţiilor tehnice din documentaţia pentru ofertanţi. Finanţarea contractului de achiziţie se realizează prin intermediul contractului de finanţare POSDRU/84/6.1/S/57308 având ca obiect cofinanţarea proiectului “Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate” din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”. Domeniul major de intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut. Ofertele se pot trimite pana la 14.10.2010, ora 10:00 la sediul AUR – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, cu sediul in Blv. Nicolae Balcescu, nr. 17 – 19, etaj 1, camera 115, Sector 1, Bucuresti. Documentaţia pentru ofertanti în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit printr-o solicitare scrisa trimisa pe adresa de email org.aur@gmail.comsau la fax 40.21.313.38.83. Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine la tel: 40.21.313.38.83 sau prin aceeaşi adresă de email: org.aur@gmail.com, persoană de contact: Ionica Mănăilă. Informaţii despre proiect se pot obtine de la adresa web www.resurseumane-aur.ro. Invitaţia de participare se poate descărca de aici (cu link catre Invitatie de participare achizitie mobilier 573080001).


Despre proiect

Proiectul „Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate” este cofinanţat din Fondul Social European

User Login

Statistici

  • Vizitatori unici:49,375
  • Utilizatori inregistrati: 230
  • Utilizatori neinregistrati: 37
  • IP-ul dvs: 3.227.235.216
  • Accesari:
  • Azi: 48
    Luna aceasta: 2052
    Anul acesta: 58507