Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate

Anunţ achiziţie de servicii de închiriere spaţiu publicitar nr. 163 din 06.09.2010

Data publicarii anuntului: 
Mi, 09/08/2010

AUR – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, cu sediul în Blv. Nicolae Bălcescu, nr. 17 – 19, etaj 1, camera 115, Sector 1, Bucureşti, tel: +4021 313.38.83; fax: +4021 313.38.83; e-mail: org.aur@gmail.com, web: www.resurseumane-aur.rovă invită să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie de servicii de închiriere spaţiu publicitar, (cod CPV 79341000-6) prin procedura cercetarea pieţei – studiu de piaţă. Obiectul contractului constă în publicarea a 27 de anunţuri în două cotidiene (ziare) de acoperire naţională. Finanţarea contractului de achiziţie se realizează prin intermediul contractului de finanţare POSDRU/84/6.1/S/57308 având ca obiect cofinanţarea proiectului “Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate” din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut. Ofertele se pot trimite până la 15.09.2010, ora 09:00 la sediul AUR – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, cu sediul in Blv. Nicolae Bălcescu, nr. 17 – 19, etaj 1, camera 115, Sector 1, Bucureşti. Documentaţia pentru ofertanti în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit printr-o solicitare scrisa trimisa pe adresa de email org.aur@gmail.comsau la fax +4021 313.38.83. Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine la tel: +4021 313.38.83 sau prin aceeaşi adresă de email: org.aur@gmail.com, persoană de contact: Ionica Mănăilă. Informații despre proiect se pot obţine de la adresa www.resurseumane-aur.ro. Invitaţia de participare se poate descărca de aici (cu link către Invitatie_serv_publicitate_Ec_Sociala).


Despre proiect

Proiectul „Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate” este cofinanţat din Fondul Social European

User Login

Statistici

  • Vizitatori unici:49,375
  • Utilizatori inregistrati: 230
  • Utilizatori neinregistrati: 37
  • IP-ul dvs: 3.227.235.216
  • Accesari:
  • Azi: 37
    Luna aceasta: 2041
    Anul acesta: 58496