Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate

Despre proiect

Proiectul „Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.1: “Dezvoltarea economiei sociale”, număr de referință pentru contractul de finanțare nerambursabilă POSDRU/84/6.1/S/57308.
Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea structurilor economiei sociale în scopul integrării pe piaţa muncii a grupurilor defavorizate şi supuse riscurilor de excludere socială din trei regiuni: Vest (cu judeţele Timiş şi Hunedoara), Nord – Vest (cu judeţele Cluj şi Maramureş) şi Nord-Est (cu judeţele Iaşi şi Vaslui).

 

În acest scop, activităţile care vor fi derulate vor încuraja antreprenoriatul și vor facilita incluziunea pe piața muncii a persoanelor din rândul grupurilor cu un risc sporit de excluziune socială - persoane de etnie romă, femei peste 45 de ani aflate în căutarea unui loc de muncă, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul social de protecție și părinți din familii monoparentale, atât din mediul rural cât și din mediul urban.

Caracterul inovativ al proiectului constă în dezvoltarea de programe specifice de integrare a grupurilor vulnerabile (instruire, programe de internship, programe de mentoring/voluntariat în domeniul antreprenoriatului), în dezvoltarea de structuri de integrare şi facilitare a accesului pe piaţa muncii a grupurilor defavorizate (ateliere de creaţie, târguri, întâlniri cu manageri de întreprinderi din economia socială), precum şi în promovarea economiei sociale prin crearea unei asociaţii naţionale de economie socială, realizarea unui brand social de incluziune şi crearea unui număr de 6 întreprinderi sociale.

Sustenabilitatea proiectului este conferită de modele de economie socială dezvoltate, adecvate nevoilor persoanelor vulnerabile, precum şi de proiectele antreprenoriale promovate care sunt competitive și bazate pe cointeresare.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

(1) Imbunatatirea capacitatii de sustinere a economiei sociale de catre entitatile economiei sociale;

(2) Promovarea capacitatii de a ocupa un loc de munca a persoanelor supuse riscurilor de excluziune sociala (30 persoane de etnie roma, 30 femei cu varsta peste 45 de ani in cautarea unui loc de munca, 30 tineri peste 18 ani care parasesc sistemul social de protectie si 30 parinti din familiile monoparentale);

(3) Imbunatatirea capacitatii a 160 actori ai economiei sociale (100 de lucratori sociali si 60 specialisti in economia sociala) de a sustine mai activ dezvoltarea acestui segment al economiei nationale.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al POS DRU prin facilitarea accesului grupurilor defavorizate la activitati menite sa le imbunatateasca capacitatea de a ocupa un loc de munca in cadrul economiei sociale si sa ii sprijine in procesul de integrare pe piata muncii. Dezvoltarea programelor specifice de integrare a grupurilor vulnerabile (instruire, programe de intership, programe de mentoring/voluntariat in domeniul antreprenoriatului), dezvoltarea de structuri de integrare si facilitare a accesului pe piata muncii a grupurilor defavorizate (ateliere de creatie, targuri, intalniri cu manageri de intreprinderi din economia sociala), promovarea economiei sociale prin crearea unei asociatii nationale de economie sociala, realizarea brandului social de incluziune, crearea de intreprinderi sociale contribuie la realizarea obiectivului “POS-DRU 2007 – 2013” , al axei prioritare 6 „Promovarea incluziunii sociale” si al DMI 6.1 „Promovarea economiei sociale”.
Pe termen lung, implementarea proiecutului va determina o mai buna integrare a persoanelor supuse riscurilor de excluziune sociala pe piata muncii, in economia sociala. Proiectul este astfel conceput incat sa permita interactiunea dintre diferitele grupuri tinta si sa faciliteze construirea de parteneriate apte sa fie dezvoltate pe termen lung si sa genereze beneficii pentru toate partile implicate.

Valoarea totala a proiectului: 11.953.966,00 lei

Perioada de implementare a proiectului:  2010-2013

Contextul proiectului: Programele de economie sociala propuse in proiect au la baza doua argumente de politica comunitara: (1) Componenta educationala, de formare si perfectionare profesionala si de economie bazata pe cunoastere joaca un rol esential in proiect, implicand toate grupurile tinta, atat persoane defavorizate cat si manageri ai intreprinderilor sociale, lucratori sociali si specialisti in economia sociala, sustinand obiectivul Strategiei de la Lisabona (2) Conform noii abordari a Strategiei Europene pentru Ocupare (SEO), este nevoie de solutii locale la ocuparea fortei de munca, adaptate nevoilor si oportunitatilor fiecarei regiuni.

Parteneri: Proiectul este derulat de AUR - Asociatia Nationala a Specialistilor in Resurse Umane în parteneriat cu Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, SC SIVECO Romania SA, Fundatia Post Privatizare, si  KARAT Coalition- partener transnational.

Rezultate asteptate: Proiectul determina rezultate de impact (RI)- Cunoasterea nevoilor de integrare sociala a patru grupuri cu risc deosebit de excluziune si rezultate de produs (RP)- rapoarte de cercetare a persoanelor interesate, de cunoasterea atitudinii mediului de afaceri fata de programele de incluziune si fata de parteneriatele comerciale cu entitati lucrative ale persoanelor defavorizate

Principalii indicatori de rezultat final ai proiectului:
Ponderea participanţilor la programele de formare pentru specialişti în domeniul incluziunii sociale, care obţin certificare (70 %)
Ponderea participanţilor la programele de formare pentru specialişti în domeniul incluziunii sociale, care obţin certificare  din care: femei( 35%)
 


Despre proiect

Proiectul „Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate” este cofinanţat din Fondul Social European

User Login

Statistici

  • Vizitatori unici:61,096
  • Utilizatori inregistrati: 230
  • Utilizatori neinregistrati: 37
  • IP-ul dvs: 34.239.173.144
  • Accesari:
  • Azi: 187
    Luna aceasta: 4436
    Anul acesta: 17084