Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate

METODOLOGIE PREMIERE PERSOANE PARTICIPANTE LA ACTIVITATEA DE DEZVOLTARE A ABILITĂȚILOR PRACTICE

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”
Titlul proiectului: „Crearea și promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forței de muncă a grupurilor defavorizate”,

Contract de finanțare  POSDRU/84/6.1/S/57308

 

 

 

 

METODOLOGIE PREMIERE PERSOANE PARTICIPANTE LA ACTIVITATEA DE DEZVOLTARE A ABILITĂȚILOR PRACTICE

 

 

 

Art. 1 Persoanele selectate a participa in cadrul intreprinderilor sociale desfasoara activitati de productie/ prestare servicii in cadrul departamentelor informale ce sunt create la nivelul AUR- Asociatia Nationala a Specialistilor in Resurse Umane, pe o perioada de minim 3 luni de zile, respectiv intre 01.02.2013 – 30.06.2013 in vederea dezvoltarii de abilitati practice pentru asigurarea viabilitatii intreprinderilor sociale.

Art. 2. Persoanele selectate a participa in cadrul intreprinderilor sociale sunt prezentate nominal in Anexa 1 la prezenta metodologie de premiere a persoanelor participante la activitatea de dezvoltare a abilitatilor practice.

Art. 3.  Dezvoltarea abilitatilor grupurilor țintă se desfasoara sub supravegherea/coordonarea tutorilor/experților ai AUR- Asociatia Nationala a Specialistilor in Resurse Umane/partenerilor, pe infrastructura tehnica achizitionata in proiect sau pusa la dispozitie cu titlu gratuit de diferite persoane juridice, in cadul activitatii A18 – „Dezvoltarea de abilitati practice pentru asigurarea viabilitatii intreprinderilor sociale” din cadrul proiectului „Crearea și promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forței de muncă a grupurilor defavorizate”,  POSDRU/84/6.1/S/57308.

Art. 4.  Rezultatul proiectat pentru activitatea A18 – „Dezvoltarea de abilitati practice pentru asigurarea viabilitatii intreprinderilor sociale” este RP25 – minim 120 ore de practica/persoana in mediu real desfasurate de persoanele din grupul tinta.

Art. 5. Premiile, în număr de 24, se vor aloca pentru dezvoltarea abilităților în următoarele domenii de activitate:

 1. In domeniul productiei/procesării de legume (rasaduri/sere) sau fructe;
 2. In domeniul productiei de produse metalice;
 3. In domeniul productiei de jucarii;
 4. In domeniul spalarii si curatirii autovehicolelor;

Art. 6. Sunt eligibili a fi premiați persoanele din grupul țintă care au peste 80% prezență la activitatea practică. Lista persoanelor eligibile se va stabili lunar. 

Art. 7.  Premiile se acordă pentru activitatea practică desfășurată în perioada 01 Ianuarie 2013- 30 Iunie 2013. Premierea va avea loc de maxim trei ori in decursul acestei perioade.

Art. 8. Premiul acordat unei persoane va fi în sumă de 2000 lei brut, impozabil.

 

Art. 9 Selectarea persoanelor îndreptățite să fie premiate se va realiza pe baza următoarelor criterii:

 

 1. Gradul de dezvoltare a abilităților practice pentru perioada de referinta aferenta procesului de premiere. In acest sens expertii vor evalua activitatea practica realizata de persoanele din grupul tinta cu calificative de la 1 la 10. Abilitățile practice care vor fi punctate se vor comunica grupului țintă la începutul perioadei de referinta respective. Ponderea acestui criteriu în totalul punctajului acordat persoanei respective este de 50%

 

 1. Gradul de încorporare a abilităților practice în produsele/serviciile realizate la inceputul perioadei de referinta respective. In acest sens expertii vor evalua activitatea practica realizata de persoanele din grupul tinta cu calificative de la 1 la 10. Ponderea acestui criteriu în total punctaj acordat persoanei respective este de 50%

 

Persoanele eligibile se vor ierarhiza pe baza punctajului acordat la cele 2 criterii și a ponderii acestora.

 

Art. 10. Pentru fiecare concurs se va întocmi un proces verbal de evaluare, cu punctajul acordat fiecărui participant, pe fiecare criteriu.

 

Art. 11. Lista premiilor acordate pentru fiecare concurs se va publica pe pagina de internet a proiectului www.brandsocial.ro/ în data încheierii procesului verbal de evaluare.

 

Art. 12. Contestațiile vor putea fi depuse în termen de 24 ore de la data publicării listei cu premiile pe pagina de internet a proiectului www.brandsocial.ro/

 

Aprobat, Manager de proiect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titlul proiectului: „Crearea și promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forței de muncă a grupurilor defavorizate”,

Contract de finanțare  POSDRU/84/6.1/S/57308

Anexa 1.

 

LISTA PERSOANELOR SELECTATE SA PARTICIPE IN CADRUL INTREPRINDERILOR SOCIALE

Nr. crt

Numele si prenumele

CNP

Domeniul în care își dezvoltă abilitățile practice

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

21.

 

 

 

22.

 

 

 

23.

 

 

 

24.

 

 

 

25.

 

 

 

26.

 

 

 

27.

 

 

 

28.

 

 

 

29.

 

 

 

30.

 

 

 

Manager de proiect

Semnatura si data

 

 

Titlul proiectului: „Crearea și promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forței de muncă a grupurilor defavorizate”,

Contract de finanțare  POSDRU/84/6.1/S/57308

Anexa 2.

LISTA PREMIILOR ACORDATE PENTRU CONCURSUL

ORGANIZAT ÎN PERIOADA ....................................................

 

Nr. crt

Numele si prenumele

CNP

Punctajul acordat

Premiul acordat

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

Manager de proiect

Semnatura si data

 

 

 

 

 

Titlul proiectului: „Crearea și promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forței de muncă a grupurilor defavorizate”,

Contract de finanțare  POSDRU/84/6.1/S/57308

Anexa 3.

LISTA PUNCTAJELOR ACORDATE PENTRU CONCURSUL

ORGANIZAT  ....................................................

 

Nr. crt

Numele si prenumele

CNP

Punctajul acordat criteriul - gradul de dezvoltare a abilităților practice

Punctajul acordat criteriul ­- gradul de încorporare a abilităților practice în produse/ servicii

Punctajul total

Comentarii expert

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

Tutore/ expert semnatura si data

Titlul proiectului: „Crearea și promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forței de muncă a grupurilor defavorizate”,

Contract de finanțare  POSDRU/84/6.1/S/57308

Anexa 4.

LISTA PERSOANELOR ELIGIBILE SA PARTICIPE LA CONCURSUL

ORGANIZAT ÎN PERIOADA ....................................................

 

Nr. crt

Numele si prenumele

CNP

Numar total de ore alocat lunar

Numar total de ore la care a participat

Ponderea participarii

ELIGIBILE

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

Tutore/ expert semnatura si data


Despre proiect

Proiectul „Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate” este cofinanţat din Fondul Social European

User Login

Statistici

 • Vizitatori unici:62,729
 • Utilizatori inregistrati: 230
 • Utilizatori neinregistrati: 37
 • IP-ul dvs: 3.237.4.45
 • Accesari:
 • Azi: 4
  Luna aceasta: 4452
  Anul acesta: 26400