Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate

Rezultate

• Cunoaşterea nevoilor de integrare socială a 4 grupuri cu risc deosebit de excluziune.
• Cunoaşterea atitudinii mediului de afaceri faţă de programele de economie socială.
• Cunoaşterea  oportunităţilor  şi  provocărilor,  a  beneficiilor  şi  dificultăţilor modelelor de incluziune şi parteneriatelor dintre persoanele defavorizate şi entităţile lucrative.
• Reunirea  într-o entitate juridică non-profit şi reprezentativă la nivel naţional a unui număr de minim  20  de persoane juridice implicate în economia socială.
• Existenţa  la  dispoziţia  actorilor  economiei  sociale  a  unui  instrument  de promovare a întreprinderilor sociale - “brandul social de incluziune"
• Peste 2000 de actori economici şi sociali informaţi asupra instrumentelor de economie socială dezvoltate în cadrul proiectului.
• Dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor antreprenoriale a 24 de persoane supuse riscurilor de excluziune socială.
• Abilităţi în sprijinul dezvoltării economiei sociale dezvoltate la nivelul a 100 de lucrători sociali şi a 60 de specialişti în domeniul economiei sociale.
• 24 de persoane din grupuri defavorizate ocupate în 6 întreprinderi sociale.
• 6 întreprinderi sociale create şi operaţionale.
• Minim 40 de colaborări iniţiate între persoane expuse riscurilor de excludere socială/întreprinderi sociale şi/sau alte întreprinderi economice.

 

Rapoarte de cercetare

Raport de cercetare cantitativa si calitativa - componenta A1

Raport de cercetare cantitativa si calitativa - componenta A2

Raport de cercetare cantitativa si calitativa - componenta A3


Despre proiect

Proiectul „Crearea şi promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate” este cofinanţat din Fondul Social European

User Login

Statistici

  • Vizitatori unici:61,096
  • Utilizatori inregistrati: 230
  • Utilizatori neinregistrati: 37
  • IP-ul dvs: 34.239.173.144
  • Accesari:
  • Azi: 12
    Luna aceasta: 4469
    Anul acesta: 17117